Website is under development. Thank you for your understanding.

1847

เริ่มต้นของความคิดก้าวหน้าของบริษัท Essel ที่จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการแบ่งปันความเป็นเจ้าของ ; ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

1972

Essel และ Silor รวมตัวเป็นกลุ่มบริษัท Essilor. การพัฒนาแนวคิดในการให้พนักงานได้ร่วมเป็นเจ้าของพร้อมกับการสร้างบริษัทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นั่นคือ สมาคม Valoptec (The Societe Civile Valoptec) ซึ่งได้รวบรวมผู้ถือหุ้นภายในบริษัทและมีการกำหนดอำนาจหน้าทีและความรับผิดชอบ

1998

เริ่มให้พนักงานในระดับนานาชาติเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นสมาชิก Valoptec วัตถุประสงค์คือเพื่อลดระบบภาษีซึงมีความไม่เป็นธรรมและสร้างความเสียหาย กองทุน Socitie Civile Funds ได้ย้ายไปอยู่ที่ FCPE Valoptec International

2000

2000 เปลี่ยนสถานะจาก Societe Civile มาเป็นสมาคม Valoptec

    เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

    โดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้เพื่อวัดจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ของเราสร้างสถิติและนำเสนอฟีเจอร์โซเชียลให้คุณ

    รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดน้อยลง